Kundservice

Vad kan vi hjälpa dig med?

kundservice@ip-only.se

Redan fiberanslutna privat- och småföretagskunder med aktiva tjänster i våra öppna nät ska vända sig till sin tjänsteleverantör för felanmälan, frågor och support.

Kontaktinformation

IP-Onlys huvudkontor ligger på Bäverns Gränd 17 i centrala Uppsala. Karta

Vi har även kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Oslo.

Fullständiga kontaktuppgifter finns på IP-Onlys nationella webbplats

Kontaktsida
2019-06-17
|
Kategorier:

Nyheter,

Vingåker

Status för fiberutbyggnaden i Högsjö, delområde 2

Vi har en målsättning och ambition enligt samverkansavtal med Vingåkers kommun att fiberutbyggnaden i hela Vingåker ska vara klar under år 2020.

På landsbygden i Högsjö har vi valt att dela in projektet i två delområden, dels  utefter hur intresset för fiber är fördelat samt för att få en mer effektiv och kvalitetssäker process för bland annat projektering och schaktarbete. Din fastighet tillhör delområde 2, lila markering på nedan karta.

I Högsjö landsbygd delområde 1, det blå området på nedan karta, är vi i slutskedet med arbetet av fältprojektering och jobbar intensivt vidare på övriga förberedande aktiviteter såsom markavtal och de tillstånd vi behöver för fiberutbyggnaden.

Byggordningen i kommunen har bestämts utefter hur hög anslutningsgrad det är i respektive projekt.

Status för ert område
Din fastighet tillhör Högsjö Landsbygd delområde 2. Status för fiberutbyggnaden i ditt område är att vi befinner oss i beredningsfasen. Det är en fas med flera delmoment och sedan en tid tillbaka pågår grovprojektering och vi ser över olika möjligheter till samförläggning på vissa sträckor. Detta för att undvika två grävningsarbeten i samma område. Då anslutningsgraden i ditt område är fortsatt låg ser vi även över möjligheten till förtätning och vi fortsätter se över olika alternativ som till exempel ytterligare delområden och olika säljaktiviteter, för att så många som möjligt ska följa med på vår fiberresa.

Nedan kan ni se hur processen för fiberutbyggnaden ser ut och vart i processen ert projekt befinner sig. Cylindern visar hur stor del av det totala projektet som är utfört.

Information om beredningsfasen
Beredningsfasen är en fas med flera delmoment och den fas som varierar mest i tid då den är helt beroende av hur många förändringar som sker i projektet. Varje form av ny utmaning som kan ske, som till exempel förändring av sträckor till följd av markförhållanden, tillgång till markavtal och annulleringar (kunder som säger upp sin beställning),  kan generera i en fördröjning av projektet då sträckor behöver ritas om och nya markavtal behöver sökas.

Vid frågor, vänligen besök vårt kundforum.
Nyfiken på hur det kan se ut vid en fiberutbyggnad? Kolla in vår Byggblogg!

Till startsidan