Kundservice

Vad kan vi hjälpa dig med?

kundservice@ip-only.se

Redan fiberanslutna privat- och småföretagskunder med aktiva tjänster i våra öppna nät ska vända sig till sin tjänsteleverantör för felanmälan, frågor och support.

Kontaktinformation

IP-Onlys huvudkontor ligger på Bäverns Gränd 17 i centrala Uppsala. Karta

Vi har även kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Oslo.

Fullständiga kontaktuppgifter finns på IP-Onlys nationella webbplats

Kontaktsida
2019-06-17
|
Kategorier:

Nyheter,

Vingåker

Information om fiberutbyggnaden i Baggetorp etapp 2

Vi har en målsättning och ambition enligt samverkansavtal med Vingåkers kommun att fiberutbyggnaden i hela Vingåker ska vara klar under år 2020.

I Baggetorp har vi delat upp fiberprojektet i två delområden för en effektivare fiberutbyggnad och din fastighet tillhör  delområde 2. Uppdelningen av delområden är baserad på anslutningsgrad och geografiska förutsättningar. I delområde 1 är vi i slutfasen av byggnationen och drygt 400 hushåll har fått sin fiber installerad och driftsatt.

Byggordningen i kommunen har bestämts utefter hur hög anslutningsgrad det är i respektive projekt och som vi informerat om tidigare har vi fortsatt utmaningar med låg anslutningsgrad i ditt område.

Status för fiberutbyggnaden i ditt område är att vi befinner oss i beredningsfasen. Det är en fas med flera delmoment och just nu pågår projekteringsarbetet.

Information om beredningsfasen och projektering
Just nu befinner vi oss i slutskedet av steg 1 i projekteringen och ska inom kort bege oss ut i fält.

Projektering – Innan vi kan sätta skoporna i backen är det stora förberedelser som måste vara på plats. Det handlar bland annat om en projektering över projektet. Projekteringen görs i två steg, i det första steget ritar vi digitalt ut hur fibernätet är planerat att förläggas. För att sedan i steg två, fältprojektering, åka ut och se över samtliga grävsträckor på plats för att bedöma mer exakt var i marken vi vill förlägga fiberkabeln samt säkerställa att det är möjligt att gräva ned fibern just där.

Under projekteringen ser vi vilka markavtal och tillstånd från myndigheter som vi måste ansöka om. Det kan totalt röra sig om ett hundratal markavtal i ett medelstort projekt på landsbygden där vi för en enskild dialog med varje markägare.  

Beredningsfasen –  är den del i projektet som varierar mest i tid då den är helt beroende av eventuella förändringar som sker. Till exempel förändringar i form av avsaknad av markavtal, oförutsedda markförhållanden, annullerade beställningar/låg anslutningsgrad, försenar fiberutbyggnaden. Detta på grund av att dessa förändringar kräver ny projektering av fibernät, kontakt med nya markägare och ansökan om nya tillstånd och avtal samt nytt platsbesök på fält för att kontrollera den aktuella sträckan.

Nedan kan du se hela processen och var i den just ert projekt befinner sig.

Vid frågor, vänligen besök vårt kundforum.
Nyfiken på hur det kan se ut vid en fiberutbyggnad? Kolla in vår Byggblogg!

Till startsidan