Kundservice

Vad kan vi hjälpa dig med?

kundservice@ip-only.se

Redan fiberanslutna privat- och småföretagskunder med aktiva tjänster i våra öppna nät ska vända sig till sin tjänsteleverantör för felanmälan, frågor och support.

Kontaktinformation

IP-Onlys huvudkontor ligger på Bäverns Gränd 17 i centrala Uppsala. Karta

Vi har även kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Oslo.

Fullständiga kontaktuppgifter finns på IP-Onlys nationella webbplats

Kontaktsida
2018-09-14
|
Kategorier:

Nyheter,

Vingåker

Information om fiberresan i Vingåker kommun

I december 2014 tecknade IP-Only och Vingåkers kommun avtal om en bred utbyggnad av fiberinfrastrukturen i kommunen med målet att 90 procent av alla hushåll och företag i kommunen senast år 2020 ska ha möjlighet till bredband med minst 100 Mbit/s. Under samarbetets gång kom vi tillsammans fram med en modell för att erbjuda en fiberanslutning till 100 procent av alla hushåll på lika villkor.

IP-Only och Vingåkers kommun har varit banbrytande, då vi tillsammans har hittat nya vägar för att på bra sätt nå ut med fiber på landsbygden. När Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning publicerades i mars i år framgick det att Vingåkers kommun klättrat snabbt i bredbandsrankningen. Idag är 50 procent av hushållen på landsbygden i Vingåkers kommun anslutna till fiber, något vi är mycket stolta över.

Våren 2015 fick samtliga fastigheter i Vingåkers kommun ett erbjudande om fiber och kommunen delades in i fem fiberområden. En förutsättning för att påbörja utbyggnaden är att ett tillräckligt stort antal hushåll vill ansluta sig till fibernätet. Utbyggnaden har sedan skett i turordning utifrån de områden som nått det korrekta antalet fiberbeställningar. Att alla fick erbjudandet vid ett och samma tillfälle och att byggnationen sen skett i en turordning utifrån beställningsgraden, har av naturliga skäl inneburit att vissa hushåll fått fiberanslutning tidigare medan andra fått vänta.

Läppe, Österåker, Marmorbyn
Turordningen som byggnationen av områdena byggs efter blev då Läppe, Österåker, Marmorbyn, Baggetorp och Högsjö landsbygd. Av dessa är områdena Läppe, Österåker och Marmorbyn slutbesiktigade och godkända och kommer att stängas under hösten 2018. I och med att projekten stängs och dokumentationen för områdena är klar, kommer intrångsersättningar att betalas ut till berörda markägare i dessa områden under hösten.

Baggetorp och Högsjö landsbygd
Det som återstår är delar av områdena Baggetorp samt området Högsjö landsbygd. För Baggetorp som till stora delar är utbyggt blir det nu en naturlig uppdelning, det som är byggt och det som är kvar. För att få färdigt dokumentationen för de färdigbyggda delarna så att markägare kan få ut sina ersättningar, måste den delen stängas som projekt. Under sommaren har det projekterats och förhandlats om var den gränsen ska gå, då man vill få med ytterligare ett 80-tal fastigheter inom gränsområdet (detta område är delarna kring orten Vad). Berörda fastigheter som kommer att anslutas till denna del av Baggetorpsprojektet kommer att få information och inbjudas till ett informationsmöte då byggnationen ska genomföras under hösten 2018.

För övriga delar av Baggetorpsområdet samt Högsjö landsbygd ska det under vintern göras en omprojektering, detta för att alla tillstånd från Trafikverket, Länsstyrelse och markägare inte ännu är klart, och man vill skapa förutsättningar för en effektivare och snabbare utbyggnad när den startar. Området Högsjö landsbygd har en väldigt låg anslutningsgrad, så under omprojektering kommer man även öppna upp för merförsäljning för att försöka få upp antalet anslutningar. Byggnation av dessa områden beräknas att starta under andra kvartalet 2019.

 

Vid frågor, vänligen besök vårt kundforum.
Nyfiken på hur det kan se ut vid en fiberutbyggnad? Kolla in vår Byggblogg!

Till startsidan